Gå til sidens indhold

                    


Betal via netbank 5023-1196333 for de PDF'er, du henter. Vi kan ikke kontrollere betalingen, men vi stoler på dig!
*Don't have a Danish bank account? Just get them for free, don't bother will an international transfer.

'De ved ikke, hvor meget stress, vi har' – kvinder i asylsystemet og integrationsprocessen
af Michala Clante Bendixen (2023)
Download PDF (dansk) 50 kr

'They don't know how much stress we have' – women in the asylum system and the integration process
by Michala Clante Bendixen (2023)
Download PDF (English version) 50 kr

-----------

En fast hånd i ryggen – om afviste asylansøgere og hjemrejse
af Michala Clante Bendixen (2021)
Download PDF (dansk) 50 kr

A firm hand – Denmark's policy on rejected asylum seekers and return
by Michala Clante Bendixen (2021)
Download PDF (English version) 50 kr

------------

Velbegrundet Frygt – om troværdighed og risiko i asylsager
 af Michala Clante Bendixen (2020)
Download PDF (dansk udgave) 50 kr

Well-founded Fear – credibility and risk assessment in Danish asylum cases 
by Michala Clante Bendixen (2020)
Download PDF (English version) 50 kr

------------

Undtagelsens karakter – en rapport om humanitær opholdstilladelse 
af Michala Clante Bendixen (2013)
Download PDF (dansk udgave) 25 kr

The Character of Exception – a report on humanitarian residence permit 
by Michala Clante Bendixen (2013)
Download PDF (English version) 25 kr

------------

Asylcenter Limbo – en rapport om udsendelseshindringer 
af Michala Clante Bendixen (2011)
Download PDF (dansk udgave) 25 kr

Asylum Camp Limbo – a report about obstacles to deportation 
by Michala Clante Bendixen (2011)
Download PDF (English version) 25 kr