Gå til sidens indhold
Afghansk kvinde i KHG crop.jpg

'Suraya', Afghanistan

– den første afghanske kvinde, som fik asyl efter Flygtningenævnets praksisændring
 
I efteråret 2022 tog advokat Daria Sartori fra ´The Rule 39 Initiative’ kontakt til Refugees Welcome og bad os om hjælp vedrørende en ældre, afghansk kvinde, som havde været i det danske asylsystem i næsten 10 år. Hun var nogle måneder forinden blevet flyttet til udrejsecenter Kærshovedgård, selvom hun har en voksen søn med ophold i Danmark, som hellere end gerne vil have hende boende hos sig.

Vi indledte et tæt samarbejde med Daria, samt kvindens søn og en datter, som bor i USA, om at skaffe dokumentation og bevise, at hun vitterligt var en enlig kvinde uden mandligt netværk. Det burde efter praksis have givet hende asyl allerede da hun ankom i 2013, men man mente, hun havde forklaret “afglidende” om sin familie. En påstand, som ikke understøttes af samtalereferaterne i sagen.

Vi arbejdede på tre strategier for at hjælpe hende: 1) anmodning til Flygtningenævnet om genoptagelse af hendes asylsag; 2) klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om at opholdspligten på Kærshovedgård var i strid med artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK); 3) klage til Hjemrejsestyrelsen med anmodning om, at hun straks blev overflyttet til et plejehjem i nærheden af sin søn i Københavnsområdet.  
 
Flygtningenævnet kom os i forkøbet, da de i december 2022 besluttede at genoptage alle sager om afghanske kvinder og lette bevisbyrden. Endnu en praksisændring kort efter betød asyl til alle afghanske kvinder, alene i kraft af deres køn.

I begyndelsen af marts 2023 blev Suraya (anonymiseret) således den første afghanske kvinde, som fik asyl efter den nye praksis –  efter 10 års ophold i asylsystemet.