Gå til sidens indhold
Rokaia og Khaled.png

Rokaia, Palæstina

RW ansøgte første gang om humanitært ophold til Rokaia i 2014, men fik afslag. Hun var en statsløs enke i slutningen af 70'erne, og hele hendes familie boede i Danmark og var danske statsborgere. Rokaia havde boet hos dem siden 2008.

RW bad en læge om at lave en lægeerklæring pro bono, og den dokumenterede at hun var stærkt dement og havde brug for hjælp til alt i dagligdagen. Hun havde også en række kroniske diagnoser udover det.

På trods af alt dette, mente myndighederne, at hun godt kunne klare sig alene i Libanon, hvor hun havde boet da hendes mand levede. Men politiet turde ikke sætte hende på et fly.

Da den opsigtsvækkende Paposhvili-dom faldt ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol, ansøgte RW om genoptagelse af hendes sag med henvisning til dommen i april 2017. Ministeriet skulle dog bruge et helt år til at tænke over dommen, og endnu et år og 7 mdr. til at afslutte Rokaias sag.

Efter at hendes sag havde været både i dagbladet Information og omtalt på et samråd med daværende minister Inger Støjberg, fik hun endelig tilkendt humanitært ophold – da var hun 81 år gammel, og havde boet i Danmark uden opholdstilladelse i 12 år.