Gå til sidens indhold

Hvad bruger vi pengene til?

Langt det meste af vores arbejde er frivilligt. Vi aflønner kun nogle få deltidsstillinger til undervisning af rådgiverne, administration, regnskab og andre vigtige driftsopgaver. Vores rådgivere, som hjælper flygtningefamilier igennem asylsystemet, er frivillige. Vi har brug for din støtte til at dække udgifterne ved rådgivningen, herunder telefon, transport og print. Vi har ingen udgift til husleje.

Den største udgift for Refugees Welcome de seneste år har været den direkte støtte til flybilletter. Vi giver et tilskud på 1.000 kr pr. barn, når en herboende flygtning har fået tilladelse til familiesammenføring, men pga. den lave integrationsydelse ikke kan betale selv. Billetter fra Jordan, Addis Adeba eller Libanon koster 3-6.000 kr. plus et gebyr til den danske ambassade. I perioder har vi haft ventelister og måttet holde en pause i ordningen.

Medlemskab og betaling

Lige nu er vores eneste automatiske løsning indmelding via medlemsformularen med fast, månedlig indbetaling. Du vælger selv beløbet. Hvis du kun ønsker at betale én gang om året (mindste beløb er så 200 kr), skal du melde dig ind med mindst 200 kr, og derefter skrive en mail til os om kun at blive trukket én gang årligt: medlem@refugeeswelcome.dk

Indbetalinger på MobilePay kan kun registreres for fradrag, hvis du sender dit medlemsnummer. Men vi er naturligvis også glade for bidrag fra ikke-medlemmer!

Skattefradrag og testamente

Vi er godkendt af SKAT som fradragsberettiget efter ligningslovens §8A. Dine bidrag til Refugees Welcome kan derfor trækkes fra i skat. Selve kontingentet er kun 200 kr om året, og alt hvad der ligger udover det, kan du trække fra, op til 15.600 om året. Din økonomi forbliver stort set urørt, og SKAT modtager automatisk beløbet, hvis du oplyser dit cpr-nummer til os. Du kan også betænke os i dit testamente uden at betale arveafgift. Og hvis du har et firma, kan støtten indgå som fradrag i regnskabet.

I modsætning til de fleste andre humanitære organisationer bruger vi ikke en eneste krone på at ansætte fundraisere eller betale dyre annoncer. Det betyder, at din støtte ikke vil blive brugt til at generere flere penge – din støtte bliver brugt direkte til formålet.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om testamente.