Gå til sidens indhold

HVAD LAVER VI?

Hent vores årsrapport for 2023 her, hvor du kan læse mere om vores aktiviteter.

Vi har udviklet vores rådgivningstilbud siden 2007 fra at være nogle få frivillige i et uopvarmet lokale på Christianshavn til at vi nu har ca. 15 frivillige rådgivere, som udover den ugentlige rådgivning på Nørrebro også svarer på mails, telefon og Facebook-chat. Vi fungerer som gratis advokater i de sager, hvor der er behov for at skrive ansøgninger, klager o.l. Læs mere under ADVICE.

For at blive rådgiver skal man have relevant erfaring eller uddannelse (de fleste kommer fra jura, Global Refugee Studies, AMIS eller socialrådgiveruddannelsen), og alle nye skal gennemgå vores 8 kompendier i udlændingeret og følger med i rådgivningen som føl i starten. De fleste af vores rådgivere bliver hos os i flere år, og mange har efterfølgende eller sideløbende fået job, hvor de kan bruge deres erfaringer fra det frivillige arbejde.

Vi er i kontakt med flygtninge og asylansøgere om deres sager hver eneste dag, vi har fået genåbnet og omgjort mange sager, og vi har fået medhold i 3 klager ved FNs menneskerettighedskomitéer. Vi rådgiver omkring asyl, familiesammenføring, permanent og humanitær opholdstilladelse og statsborgerskab. Gennem årene har vi fået løst mange svære situationer og forhindret mange fejl.

Vi har opbygget en særlig ekspertise omkring familiesammenføring fra Eritrea og humanitære opholdstilladelser, samt afviste børn med mange års ophold i asylsystemet.

De erfaringer, vi får gennem rådgivningen og vores løbende kontakt med flygtninge i alle dele af processen bruger vi til at kritisere generelle problematikker. Det er lykkedes os flere gange at få ændret en praksis med udgangspunkt i individuelle sager. Vi rapporterer også løbende om overtrædelser af flygtninges rettigheder til de internationale komitéer, og skriver høringssvar. Læs mere under ADVOCACY, hvor du også finder vores resultater og anbefalinger.

Endnu en vigtig del af vores arbejde er at informere om, hvordan asylsystemet og lovgivningen fungerer, og forsøge at skabe bedre forståelse for flygtninge. Det gør vi gennem foredrag og deltagelse i den offentlige debat, og ikke mindst gennem informationshjemmesiden REFUGEES.DK. Vi har desuden udgivet fem rapporter.

Vi har haft navnet Refugees Welcome i mange år, og er ikke forbundet med andre organisationer i Europa, som bruger samme navn. Vi har et godt samarbejde med alle de andre aktører på området, bla. DRC Dansk Flygtningehjælp, advokaterne, Røde Kors, Udlændingestyrelsen og kommunerne – samt de andre frivillige organisationer, bla. Bedsteforældre for Asyl, LGBT Asylum og Venligboerne.

Vi er medlem af PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) og af Kvinderådet. Desuden er vi optaget i Rådet for Menneskerettigheder.

Læs om vores håndtering af persondata her.

Hvem er vi?