Gå til sidens indhold

Taufiki (th) spiller bordfodbold i Trampolinhuset med en ven.

Taufiki, Congo

Taufiki er 9 år gammel og har boet 7 år i Danmark sammen med sin mor Shakira. Hans forældre er fra DR Congo, men han er født i en flygtningelejr i Uganda. Hans far og to ældre søskende er formodentlig dræbt. Hans mor er psykisk belastet efter traumatiske hændelser og mange års uvished i det danske asylsystem, og er ikke længere den stærke, gode mor, hun var engang.

"Jeg er bange for edderkopper og for at min mor dør. Jeg er bange for politiet. Jeg er bange for, at de ser mig og sender mig til Afrika, for så dør jeg. Der er meget farligt." Sådan siger Taufiki til Olav Hergel fra Politiken. Han har sovet med en kniv under hovedpuden, indtil hans mor fandt den. Det var for at kunne true politiet, hvis de kommer og henter ham. Han tisser i bukserne både dag og nat, og går nu med ble.

Taufiki har boet i mange forskellige asylcentre, de seneste år i omsorgscenter Kongelunden fordi familien er belastet. Han startede i 2015 på en specialskole i København, fordi han kræver særlig støtte pga. uro, angst og koncentrationsbesvær. I skolen har han det meste af dagen haft én til én undervisning. Men da asylcentret Kongelunden blev lukket ned, blev det besluttet, at de skulle flytte til center Thyregod i Midtjylland.

Taufiki mistede derfor sin plads på specialskolen, som i et brev til asylcentret udtrykte stor bekymring over skoleskiftet. En veninde af familien ansøgte om at de kunne blive privat indkvarteret (gratis) hos hende i København, så Taufiki kunne fortsætte i skolen, og Shakira kunne bevare sit sociale netværk.

Familien blev dog aldrig flyttet til Jylland, og Taufiki har ikke gået i skole siden før sommerferien. Politiet besluttede nemlig pludselig, at de skulle bo i udrejsecenter Sjælsmark, fordi Shakira ikke 'samarbejder' om sin udrejse. På grund af det manglende samarbejde fik de også afslag på den private indkvartering.

Den lille familie bor nu i udrejsecenter Sjælsmark, som drives af Kriminalforsorgen og ligger på en mark mellem Allerød og Rungsted. Et kæmpestort og øde sted med meget få andre børn og høje metalhegn alle vegne – indrettet specielt med henblik på at gøre livet så trist for beboerne, at de rejser. Man får ingen penge udbetalt og skal spise i en kantine. Taufiki nægtede at spise den plejehjemsmad, som bliver serveret, så til sidst måtte Udlændingestyrelsen bevilge kontanter til hans mor, så hun kan købe mad til ham. Men man må ikke have køleskab på værelset, og der er ikke noget køkken.

Siden juni måned har Taufiki slet ikke gået i skole. Shakira har ansøgt om at beholde pladsen på specialskolen og tilbudt selv at hente og bringe Taufiki, da skolen ligger på Islands Brygge og det er langt fra Sjælsmark. Det er endelig blevet bevilget, og han skal nu starte i sin gamle skole igen, efter 4 mdr uden skole.

Den lille familie har et stærkt socialt netværk i Trampolinhuset i København, hvor Shakira har været aktiv i flere år gennem praktik, deltagelse i kurser og med at lave mad i husets cateringservice Sister's Cuisine. Taufiki har derfor også været en fast del af husets børneklub og dagligdag i øvrigt. Dette netværk kan kun opretholdes, hvis Trampolinhuset eller familiens venner betaler for deres transport fra Sjælsmark til København.

Familien havde tidligere en omsorgsplads, fordi man vurderede den som sårbar. Kort før lukningen af Kongelunden blev der endda tildelt ekstra støtte til Shakira, fordi Røde Kors og kommunens tilsyn var bekymrede for hendes forældreevne og mentale tilstand. Specialskolen har ligeledes udtrykt alvorlig bekymring for Taufiks udvikling, hvis han ikke fik skolens særlige støtte. Disse ting står i skarp modsætning til indkvartering under Kriminalforsorgen på et udrejsecenter – selvom man formelt stadig kalder det en 'omsorgsplads'.

Familiens private bisidder har indgivet klage over politiets pludselige vurdering af 'manglende samarbejde.' I 2014 skrev Shakira under på medvirken til udrejse, og IOM har været involveret for at bistå med planlagt udrejse, men det er ikke lykkedes. Først i april 2017 blev hun igen indkaldt til samtale hos politiet, og skrev igen under.

Men på det seneste møde med politiet i juli i år afviste politimanden at lade hende skrive under. Han vurderede nu, at hun ikke medvirkede, fordi hun selv havde opsøgt den congolesiske konsulinde, og denne nu mener, at Shakira ikke kommer fra Congo. Det fastholder hun imidlertid.

Der er gjort to forgæves forsøg på deportation, i 2011 og i 2012. Første gang blev de fløjet helt til Kinshasa, men blev nægtet indrejse og måtte eskorteres tilbage til Danmark igen. Anden gang måtte man på forhånd opgive, og løslade dem fra fængslet efter et døgn. I begge tilfælde blev Taufiki indsat i Ellebæk fængslet sammen med sin mor. Shakira bad begge gange om at blive fremstillet for en repræsentant fra DR Congos konsulat, men politiet afviste det.

Der er således ingen udsigt til snarlig udsendelse af den lille familie. Taufiki har udsigt til at tilbringe lang tid i Sjælsmark. Det er ikke svært at forestille sig, at både mor og søn vil få det endnu dårligere, men svært at forstå, hvad formålet er.

Refugees Welcome har ansøgt om ophold med henvisning til barnets tarv (§9c stk 1) for Taufiki i maj måned. Vi har også skrevet til Folketingets Udlændingeudvalg om sagen. Du kan støtte hans sag ved at blive medlem af Refugees Welcome, eller give os en donation.