Gå til sidens indhold

Hvad bruger vi pengene til?

Langt det meste af vores arbejde er frivilligt. Vi aflønner kun et mindre timeantal til undervisning af rådgiverne, administration, regnskab og andre vigtige driftsopgaver. Vores rådgivere, som hjælper flygtningefamilier igennem asylsystemet, er frivillige. Vi har brug for din støtte til at dække udgifterne ved rådgivningen, herunder telefon, transport og print. Vi har ingen udgift til husleje.

Den største udgift for Refugees Welcome de seneste år har været den direkte støtte til flybilletter. Vi giver et tilskud på 1.000 kr pr. barn, når en herboende flygtning har fået tilladelse til familiesammenføring, men pga. den lave integrationsydelse ikke kan betale selv. Billetter fra Jordan, Addis Adeba eller Libanon koster 3-6.000 kr. plus et gebyr til den danske ambassade. I perioder har vi haft ventelister og måttet holde en pause i ordningen.

Medlemskab og betaling

Lige nu er vores eneste automatiske løsning indmelding via medlemsformularen med fast, månedlig indbetaling. Du vælger selv beløbet. Hvis du kun ønsker at betale én gang om året (mindste beløb er så 200 kr), skal du melde dig ind med mindst 200 kr, og derefter skrive en mail til os om kun at blive trukket én gang årligt: medlem@refugeeswelcome.dk

Indbetalinger på MobilePay kan desværre ikke registreres under dit medlemsnummer, så de beløb kan hverken trækkes fra i skat eller bruges som kontingent. Men vi er naturligvis glade for enkeltbeløb også!

Skattefradrag og testamente

Vores medlemskabsprogram er helt nyt, men vi har en forhåndsgodkendelse fra SKAT om at blive fradragsberettiget. Så snart vi opfylder SKATs krav om antal medlemmer, vil dine bidrag til Refugees Welcome kunne trækkes fra i skat. Selve kontingentet er kun 200 kr om året, og alt hvad der ligger udover det, kan du trække fra, op til 15.600 om året. Din økonomi forbliver stort set urørt, og SKAT modtager automatisk beløbet, hvis du oplyser dit cpr-nummer til os. Du kan også betænke os i dit testamente uden at betale arveafgift. Og hvis du har et firma, kan støtten indgå som fradrag i regnskabet.

I modsætning til de fleste andre humanitære organisationer bruger vi ikke en eneste krone på at ansætte fundraisere. Det betyder, at din støtte ikke vil blive brugt til at generere flere penge – din støtte bliver brugt direkte til formålet.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om testamente.