Refugees Welcome er en lille, humanitær organisation, som tilbyder gratis juridisk rådgivning og assistance til asylansøgere. Samtidig arbejder vi for at forbedre flygtninges retssituation generelt og for at oplyse om flygtninges forhold i Danmark.

Refugees Welcome, Denmark is a small humanitarian organisation. We offer free legal counselling and assistance to asylum seekers, and at the same time we try to ensure the rights of refugees and inform the public of the conditions for refugees in Denmark.

Aktuelt

Åbent brev til EU om human flygtningepolitik fra 34 organisationer

Refugees Welcome er medunderskriver på et brev, som den tyske NGO “SOS Mitmensch” har taget initiativ til. Vi opfordrer parlamentet, kommissionen og rådet til at udarbejde en flygtningepolitik, der indeholder følgende fire elementer: lovlige flugtveje til Europa for at søge … Læs artikel

Rapport fra Europarådet giver skarp kritik til Danmark

 “Migrant and asylum-seeking children must be treated first and foremost as children, and not as migrants.(…) The Commissioner calls on the Danish authorities to ensure that the best interest of the child are treated as a primary consideration in practice … Læs artikel

Nye kriterier for udvælgelse af kvoteflygtninge

Læs vores høringssvar her: Refugees Welcome takker for opfordringen til at afgive høringssvar. Indledningsvis vil vi gerne kritisere, at der er gået 27 måneder, siden regeringen tydeligt skrev i regeringsgrundlaget, at kravet om “integrationspotentiale” skulle fjernes, og frem til det … Læs artikel

Hent vores nye flyer

Asylproceduren er blevet ændret i 2013, og derfor har vi udarbejdet en ny flyer til asylansøgere (og andre interesserede) med information og gode råd. Den kan hentes under “Download flyers” via linket på forsiden, foreløbig på dansk og engelsk, flere … Læs artikel

Menneskeretskommissær: Danmark skal tage bedre hensyn til barnets tarv

“Der skal lægges større vægt på hensynet til barnets tarv i procedurer omkring indvandring og asyl”, sagde Nils Muižnieks, Europarådets menneskeretskommissær efter et tre dages besøg i København 19-22 november 2013. Refugees Welcome var indbudt til møde med kommissæren under hans … Læs artikel

Døren til Danmark er blokeret i sager om humanitært ophold

Læs indlægget i Politiken 1. november:  Bødskov og Co afviser mange flere syge flygtninge end de borgerlige

Vellykket seminar hos DIIS om humanitært ophold

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) inviterede 10. oktober formand for Refugees Welcome Michala Clante Bendixen til at fortælle om sin rapport “Undtagelsens Karakter”, efterfulgt af oplæg fra Amnesty International og Dansk Flygtningehjælp. DIIS bidrog selv med præsentation af et … Læs artikel

Høringssvar, humanitært ophold + Dublin III

Læs gerne vores høringssvar til to nye lovforslag. Det ene handler bl.a. om at man ikke længere automatisk vil få opsættende virkning på udrejse, hvis man kort efter ankomsten har søgt om humanitær opholdstilladelse. Vores svar på dette er: helt … Læs artikel

Konference 12. september: Hvorfor rejser de ikke bare hjem?

Refugees Welcome var inviteret til at holde oplæg på en heldagskonference på Christiansborg om de afviste asylansøgere, der sidder fast i mange år. Vi gav en række konkrete eksempler på personer, der har været her i mange år, og forklarede … Læs artikel

Læger skriver kronik om humanitært ophold

En gruppe speciallæger og tidligere overlæger er gået sammen om en kritik af praksis for humanitær opholdstilladelse. De henviser bla. til Refugees Welcome’s rapport Undtagelsens Karakter, og bakker op om mange af rapportens pointer. Kronikken blev bragt i Kristeligt Dagblad … Læs artikel