Udsigt til ophold efter 9 år under jorden

En sag, som vi har arbejdet på at få løst siden 2008 ser nu ud til at have lyse udsigter. Hamid er netop løsladt fra Ellebæk fængslet – 6 dage før han skulle være sat på et fly til Afghanistan. Der har han ikke været siden han var 15 år, og det er nu 12 år siden.

Det lykkedes os at få Udlændingestyrelsen til at tage stilling meget hurtigt til hans ansøgning om familiesammenføring – og han fik lov at blive her i landet mens sagen behandles, hvilket er ganske usædvanligt. Hans kone er statsløs fra Burma, de har en søn på 5 mdr. og de har begge deres forældre her i Danmark. Der er gode chancer for at han ad denne vej endelig får den opholdstilladelse tilbage, som han mistede da han var 17 år.

Han ankom i 2001 sammen med sin far, som fik asyl og stadig bor her. Men kort tid efter mistede han sin opholdstilladelse, fordi myndighederne fik at vide at han ikke var farens biologiske søn, men adopteret som 2-årig. Det kunne ikke anerkendes efter dansk ret, fordi man i Afghanistan ikke udfærdiger officielle papirer på adoption, men betragter det som et privat anliggende mellem forældrene. Vi har ihærdigt forsøgt at få Familiestyrelsen og Justitsministeren til at indføre en undtagelse for sådanne sager, som jo slet ikke har noget at gøre med adoptioner til danske forældre.

Læs mere om hans sag i denne artikel i Berlingske fra juli 2012.

Tilbage