Ny asylaftale – et stort skridt fremad!

Regeringen har indgået en aftale med Ø og LA om forholdene for asylansøgere. Selvom aftalen ikke løser alle problemer og på enkelte punkter virker besynderlig, er vi meget begejstrede for de mange positive elementer.

Et af de allermest glædelige tiltag er, at der er afsat penge til at halvere sagsbehandlingstiden i løbet af 2013 – det er til stor gavn for både ansøgerne og det danske samfund!

Fremover bliver forløbet for en nyankommen således:

  •  6 mdr i et modtagecenter, derefter tilbud om at flytte ud (3 forskellige modeller) og arbejde eller studere
  • Hvis man får asyl, flytter man direkte ud i blivende bolig
  • Hvis man når afslag og samarbejder (dvs. skriver under på frivillig udrejse) får man lov at blive boende og beholde job/studie
  • Hvis man får afslag men ikke samarbejder, flytter man til et udrejsecenter og mister retten til job/studie. Men børnefamilier får efter 12 mdr et nyt tilbud om en bolig udenfor centret, dog ikke job/studier.

Udflytning:

Model 1 er at bo i en af de 450 boliger, som etableres udenfor, men i tilknytning til asylcentrene. Antallet er sandsynligvis utilstrækkeligt.

Model 2 er at flytte ind hos familie/venner/kæreste/ægtefælle. Dette tilbud har eksisteret tidligere men været meget stramt administeret og uden udbetalelse af ydelser – det bliver nu nemmere, og med ydelser.

Model 3 er at finde sin egen bolig, som man selv betaler via et lønnet arbejde. Det er nok de færreste, der vil være i stand til det.

For børnene er det en stor sejr, at intet barn fremover vil leve mere end 18 mdr sammenlagt i asylcentre – men flytninger, skoleskift og ophold i udrejsecenter vil stadig udgøre en skadelig påvirkning.

For de ca. 40%, der får asyl, vil systemet være utroligt meget bedre – integrationen vil starte med det samme, og de vil undgå de negative oplevelser med frustrerede afviste, der har ventet i mange år. Man vil forsøge at skaffe en varig bolig i den kommune, hvor de allerede bor.

For mange af de enlige, som ikke skriver under, vil systemet betyde en afbrudt uddannelse og en bitter oplevelse af at få lov at snuse til det virkelige liv – men blive revet ud af det igen. Flytningerne er ikke hensigtsmæssige, og de vil fortsat sygne hen i udrejsecentrene, nu oven i købet kun i selskab med andre afviste.

Det er også meget positivt, at de uledsagede minderårige er blevet omfattet af aftalen – det var de ikke i første omgang. Navnlig uddannelse vil gøre en stor forskel for dem.

Retten til at arbejde vil være svær at udnytte fuldt ud for de fleste – men det er godt, at muligheden er der. Adgangen til uddannelse vil nok vise sig at være det helt store plus – med bla. lønnet praktik og AMU-kurser vil mange få stort udbytte af tilbudet.

Blandt de dårlige ting i aftalen er det indlysende for os, at målet om at flere skal rejse hjem frivilligt på ingen måde ser ud til at blive nået. Al erfaring gennem årene viser, at meget få skriver under, uanset hvilke tilbud de lokkes med, eller hvor meget de bliver presset med straf og konsekvenser. Det er vores opfattelse, at stortset ingen vil skrive under, blot for at beholde en bolig udenfor centrene, et job eller en uddannelse. Det skyldes, at de afviste frygter to ting nogenlunde lige meget:

Det ene er den forfølgelse, de har været udsat for, og som har fået dem til at flygte. Uanset udfaldet af asylsagen, nærer de fleste en seriøs angst for overgreb, drab eller fængsling i hjemlandet. Det andet er, at mange har forladt hjemlandet for mange år siden, og ofte har de hverken familiemedlemmer, penge eller bolig tilbage. Det betyder, at det bliver svært at overleve rent praktisk – der er sjældent nogen form for hjælp at hente i de pågældende lande. Det nuværende tilbud om 3.800 kr er nærmest tragikomisk, set i lyset af at de fleste har betalt 40-70.000 kr for at komme herop.

Den eneste måde, man på denne baggrund kan overtale dem til at rejse frivilligt, er efter vores opfattelse at tilbyde dem en reel fremtid i hjemlandet:

– et tilbud om at afslutte en uddannelse/kursus her i landet

– etablere danske modtagecentre i landet, som kan hjælpe med at finde bolig, job og skole ved ankomsten

– et beløb til løbende udbetaling, som sikrer overlevelsen de første 6 mdr

Det kan virke som en stor investering, men det kan betale sig, hvis flere vælger at rejse hjem – opholdet i et dansk asylcenter er dyrt. Samtidig kan man se udgiften som en form for hjælp til genopbyggelse af hjemlandet, som ofte vil være svækket efter krige og konflikter.

Vores håb er, at erfaringerne med det nye system vil beskræfte vores pointer: det er billigere og sundere for asylansøgere at være en del af samfundet mens de er her – og hvis de skal overtales til at rejse igen, skal de motiveres positivt og ikke negativt. Og så må man sikre det ved kommende forhandlinger. Finland har for nylig besluttet at kopiere det svenske system, hvor der ikke er asylcentre.

Tilbage