Høringssvar: Permanent ophold, Udlændingenævn, udvisninger og meget andet

Regeringen har sendt en række ændringer på udlændingeområdet i høring i april. Du kan læse vores høringssvar her.

Det ene handler om udvidelse af Flygtningenævnet, regler for tidsubegrænset opholdstilladelse (det ene af pointsystemerne) og udvisningsreglerne.

Det andet handler om oprettelsen af et nyt klagenævn for familiesammenføringssager, Udlændingenævnet, og tilbageførelse af valgret til lokalvalg efter 3 års ophold.

Tilbage