Høringssvar: Familiesammenføring med børn

Det er dejligt, at den nye regering vil gøre det lettere at få børn af herboende til Danmark. De 800 børn, som VKO forhindrede i at komme hertil, er en skamplet og en række menneskelige katastrofer. Vores begejstring over det nye lovforslag er dog ikke voldsom. S-R-SF justerer på detaljerne, men beholder den grundlæggende og forkerte præmis, som hele lovgivningen hviler på.

Man nægter fortsat at anerkende, at alle børn under 18 er børn ifølge Børnekonventionen – også dem over 15. Man opstiller krav til forælderens egen integration, som ikke har noget at gøre med barnets ret til at være hos sin mor eller far, når dette er bedst for barnet.

Man opretholder grænsen på 2 år, som betyder at man skal søge indenfor 2 år efter at forælderen fik ophold i Danmark – igen en grænse, som ikke tager hensyn til barnets bedste.

Man viderefører også præmissen om at børn over en vis alder er for svære at integrere – en påstand som vi fuldstændig mangler belæg for. Nu er grænsen bare sat ned fra 10 til 6 år.

Og det allermest utrolige: man opretholder muligheden for at barnet kan miste sin opholdstilladelse fordi forældrene har sendt barnet på “genopdragelsesrejse”. Selvom loven absolut bliver lempet kraftigt, findes der dog stadig muligheden for at straffe barnet, og ingen sanktioner mod forældrene.

Du kan læse hele vores svar her.

Tilbage