Gå til sidens indhold
Michael Graversen seng center2

Uledsagede mindreårige har ret til mor og far

Antallet af uledsagede mindreårige, som kommer til Danmark, har været stigende de seneste år. Tidligere var de fleste fra Afghanistan, og havde ofte ingen kontakt med deres forældre. Men de grupper fra Syrien og Eritrea har et brændende ønske om at få deres mor, far og søskende til Danmark. Det er blevet en måde at få en hel familie i sikkerhed, uden at risikere alles liv og betale formuer til menneskesmuglerne.

Selvom børnene fra Syrien typisk får den svage asylstatus §7,3, som normalt ikke giver adgang til at søge om familiesammenføring de første 3 år, så gælder denne ventetid ikke for de mindreårige. På papiret har de ret til at søge så snart de selv har fået asyl – men i praksis vil de fleste være forhindrede i at blive genforenet med deres familie.

For det første har et stort antal af de mindreårige ventet i over et år på at få asyl i 2015-16, og det er Udlændingestyrelsen og i sidste ende Folketinget, som er herre over denne ventetid. Ventetiden skyldes bla. at man har bestemt, at de fleste nu skal alderstestes. Dermed bliver de et år ældre, før de kan ansøge.

For det andet er der ingen ude i deres bopælskommuner, som har ansvar eller kompetencer til at rådgive dem og hjælpe dem med at udfylde og indsende de komplicerede skemaer og bilag. Derfor bliver mange ansøgninger afleveret mange måneder efter at den unge har fået asyl, og de fleste ansøgninger er udfyldt forkert eller mangler oplysninger. Dette trækker sagsbehandlingstiden ud i op til 2 år.

RW har set ganske mange eksempler på dette, efter at en kommune har bedt os hjælpe med ansøgningerne for de mindreårige. Selv en ansvarlig kommune, som gør sit bedste, har ikke den fornødne tid og viden til at gøre det korrekt og hurtigt.

Eftersom afgørelsen afhænger af den mindreåriges alder ved tidspunktet for ansøgning samt ved tidspunktet for afgørelsen, ender de fleste med at få afslag. De er typisk 15-16 år, når de ankommer til Danmark, og efter ventetid på asyl og familiesammenføring ender de derfor med at blive 17-18 år, og så er chancen minimal. Og selv hvis det bliver en tilladelse, har de været adskilt fra deres forældre i en alt for lang periode. Vi beskrev problemet første gang i september 2016 på REFUGEES.DK.

RW har sendt en klage (på engelsk, da det var en herboende britisk advokat, som hjalp os med den) over disse forhold til Ombudsmanden i december 2016, og vi har kun fået svar fra Udlændingestyrelsen på nogle af vores kritikpunkter – derfor har vi indsendt et opfølgende klagebrev i maj 2017.

Læs mere om uledsagede mindreårige asylansøgere og om de omdiskuterede alderstest på REFUGEES.dk.

Tilbage til INDSATSER

bliv medlem

De uledsagede mindreårige er en af de grupper, vi arbejder mest ihærdigt for – både i rådgivningen og på det politiske plan