Gå til sidens indhold
Somali demo

Somaliere fik inddraget opholdstilladelse

900 af de somaliske flygtninge i Danmark har nu mistet deres opholdstilladelse. De fleste af dem har boet lovligt i Danmark i ca. 5 år, og mange havde fast job og taler godt dansk. Udlændingestyrelsen har revurderet 800 sager samt deres ca. 700 familiemedlemmer. Mere end halvdelen af de afgjorte sager har fået inddraget opholdstilladelsen, og i de første klagesager har Flygtningenævnet stadfæstet styrelsens afgørelse.

I 2012 blev Danmark ellers tvunget til at rette ind efter en dom ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol. Det var den såkaldte Sufi & Elmi-dom, som sagde, at de generelle forhold i Mogadishu var så farlige, at alle derfra skulle have beskyttelse. En del af dem havde allerede boet i årevis i de danske asylcentre som afviste, men fik så alligevel asyl.

En stramning i 2014 under SR-regeringen betød, at man nu kunne inddrage en asylstatus, hvis forholdene for opholdet ikke længere var til stede – en minimal forbedring ville være nok til inddragelse, også selvom der ikke er tale om en stabil og varig forbedring.

I september 2016 sendte Udlændingestyrelsen 5 somaliske prøvesager til Flygtningenævnet, hvor et flertal fandt, "at de generelle forhold i Mogadishu er forbedret – om end forholdene fortsat er alvorlige og må betegnes som skrøbelige og uforudsigelige – ligesom ændringerne ikke findes at være af helt midlertidig karakter."

Efterfølgende gik styrelsen i gang med en storstilet screeningsproces, som nu er afsluttet. Undervejs blev kriterierne for, hvem der var omfattet, ændret flere gange, og endte på 800 personer, som alle har fået ophold efter §7,2 i eller efter 2012. De pågældende fik brev med et skema omkring tilknytning til Danmark, og en indkaldelse til asylinterview. De familiemedlemmer, som er indrejst efterfølgende, blev kun spurgt om tilknytning og ikke om et eventuelt asylmotiv, hvilket kritiseres af flere juraeksperter.

RW mener også, det er forkert, når forældrene bliver spurgt uspecifikt ind til børnenes eventuelle asylmotiver (og det blev de først indkaldte ikke engang). Alle pigebørn er i meget høj risiko for FGM (kvindelig omskæring) i den mest lemlæstende form, og dette er ifølge UNHCR asylmotiv i sig selv. Der er tale om piger, som de danske myndigheder har et direkte ansvar for, og det bør ikke overlades til forældrene at vurdere deres børns risiko. Der kan sågar være forældre, som ønsker at deres døtre bliver udsat for FGM.

Læs mere på REFUGEES.DK:

Opdatering om somaliske inddragelser

Somaliere udvises på ulovligt grundlag

Ny praksis: somaliere mister opholdstilladelse efter 4 år

Tilbage til INDSATSER

BLIV MEDLEM

– og hjælp os med at kæmpe for somaliernes ret til at blive i Danmark!