Gå til sidens indhold
Michala og Jeyarasan
Michala og Jeyarasan

Medhold i 3 ud af 3 FN-klager over Danmark

RW har klaget til FNs menneskerettighedskomitéer over 3 forskellige afslag på asyl. Den ene sag var fra Egypten, de to andre fra Sri Lanka. I alle de tre sager fik vi medhold fra komitéerne i at der var sket en overtrædelse af artikler i henholdsvis Torturkonventionen og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. I afgørelsen fra Torturkomiteen var det endda en enstemmig og usædvanligt klar udtalelse, hvilket ses sjældent, da komitéen har 10 medlemmer fra forskellige lande. Se den endelige udtalelse her (på engelsk).

Klageprocessen foregår på engelsk, hvor komitéen er en slags mellemmand mellem anklager (asylansøgeren repræsenteret af RW) og forsvarer (den danske stat repræsenteret af Justitsministeriet). Det er en skriftlig korrespondence, som typisk varer omkring 2 år. I denne periode har den afviste asylansøger lov at opholde sig i Danmark. Komitéernes afgørelse er desværre ikke bindende, men fører kun til at sagen bliver genbehandlet i Flygtningenævnet. I vores tre sager var det desværre kun den ene, der førte til en ændret afgørelse i nævnet, repræsenteret af advokat Jens Bruhn Petersen – i de to andre blev afslaget fastholdt.

Disse sager er meget tidskrævende og vanskelige, men de er er værd at føre fordi de har en vis principiel betydning – og de offentliggøres både hos FN og i Flygtningenævnets beretning og hjemmeside. Man kan gennem dem påvise, at der ikke nødvendigvis er opbakning i resten af verden til Danmarks fortolkning af asylretten og øvrige menneskerettigheder. Det er den danske stat naturligvis ikke glad for, og derfor strammede man i 2015 betingelserne for at søge om fri proces (dvs. løn for timeforbruget) i de internationale klager, også selvom man får medhold.

Jeyarasan, som fik asyl efter vores FN-klage, kom til at leve som afvist asylansøger i 8 år, før han til sidst fik medhold i at han ikke kunne vende tilbage til Sri Lanka.

bliv medlem

– sørg for at vi også fremover kan få rettet op, når Flygtningenævnet tager forkerte beslutninger