Gå til sidens indhold
Rokhsar

Barnets tarv

For nylig er der igen kommet fokus på Børnekonventionens bestemmelse om ‘barnets tarv’ i forhold til asylsøgende børn. Dokumentarfilmen Mon de kommer om natten?, som blev vist på CPH:DOX og på DR2 i marts 2017, skildrer 2 år i den unge pige Rokhsars liv. To måneder efter filmens premiere fik hun og hendes familie opholdstilladelse, efter 6 år i asylsystemet.

RWs formand Michala Bendixen deltog i pressearbejdet i forbindelse med filmen, og blev inviteret til Europa Parlamentet i Bruxelles for at svare på spørgsmål ved visning af filmen i parlamentet.

Danmark har underskrevet Børnekonventionen, hvis vigtigste artikel pålægger staten at tage hensyn til 'barnets tarv' i alle beslutninger, som vedrører børn. RW har i adskillige år forsøgt at gøre opmærksom på, at denne vurdering aldrig i sig selv fører til, at asylsøgende børn får lov at blive her, selvom det helt indløsende er i deres bedste interesse.

Danmark skal ikke give ophold til ethvert barn, som får afslag på asyl. Og det er i første omgang forældrene, der skal tage sig af deres barn. Men efter en årrække her i landet med danske venner og dansk skolegang tipper den balance, og det bliver i stærk modstrid med barnets bedste at rejse tilbage til farlige lande som Afghanistan, Somalia eller Congo.

Vi mener, at myndighederne bør gøre rede for, hvordan de har afvejet hensynet til barnets tarv.

Der skal tages stilling til barnets tilknytning til hjemlandet i forhold til Danmark, forsørgelse, skolegang, sprog, sundhed, psykisk belastning og ikke mindst forholdene for børn i det pågældende land.

Siden 2013 har RW arbejdet aktivt for at gøre opmærksom på, at asylsøgende børn også er beskyttet af Børnekonventionen. De skal behandles som subjekter med egne rettigheder, ikke som bagage i deres forældres sag. Myndighederne skal undersøge, om barnet selv har et asylmotiv (fx kvindelig omskæring, tvangsrekruttering, tvangsægteskab), og om barnets sikkerhed, udvikling og overlevelse kan sikres i hjemlandet.

Vi har også forsøgt at gøre opmærksom på, at børn bliver syge af at bo i asylcentre – dokumenteret i en række undersøgelser. Og at disse børn er Danmarks ansvar, uanset om man mener at forældrene skulle have rejst ud efter afslag på asyl. I rapporten Undtagelsens Karakter påviste vi, at loven om humanitært ophold aldrig anvendes for børn.

Vi har opnået resultater til en vis grad på to områder: læs mere om Barnets tarv i §9c stk 1 samt Børn ud af asylcentrene under Resultater.

Tilbage til EMNER

bliv medlem

– hjælp os med at sørge for, at børn, som vokser op i Danmark, får lov at blive her