Refugees Welcome er en lille, humanitær organisation, som tilbyder gratis juridisk rådgivning og assistance til asylansøgere. Samtidig arbejder vi for at forbedre flygtninges retssituation generelt og for at oplyse om flygtninges forhold i Danmark.

Refugees Welcome, Denmark is a small humanitarian organisation. We offer free legal counselling and assistance to asylum seekers, and at the same time we try to ensure the rights of refugees and inform the public of the conditions for refugees in Denmark.

Aktuelt

RW tilbyder de danske myndigheder info om Eritrea

RW har en særlig viden og erfaring omkring Eritrea. Det skyldes, at vi involverede os stærkt i sagen om Udlændingestyrelsens Eritrea-rapport i sin tid, og i den forbindelse kom i forbindelse med flere hundreder af de eritreanske flygtninge i Danmark. … Læs artikel

Hjælp os med at genforene flygtningefamilier

Prøv at forestille dig at være adskilt fra dine nærmeste i flere år, og kun tale i telefon på en ustabil forbindelse en gang om ugen… og når de så endelig får lov at komme hertil, kan du ikke skaffe … Læs artikel

Klage til FNs Torturkomité gav asyl efter 8 år

RW v. Michala Bendixen fik enstemmigt medhold fra FN juni 2016 i at Flygtningenævnets afslag til en tamil fra Sri Lanka var en overtrædelse af artikel 3 i Torturkonventionen. Da sagen blev genoptaget i nævnet 14. november, repræsenteret af advokat … Læs artikel

Stramninger for mennesker på Tålt ophold – høringssvar fra Refugees Welcome

Regeringen fremsætter lovforslag om endnu engang at stramme skruen, så livet kan blive utåleligt for dem på Tålt ophold. Det er i forvejen så utåleligt, at resultatet blot vil være flere under jorden. Vi advarer på det kraftigste mod lovforslaget, … Læs artikel

1.200 somaliere risikerer at miste deres opholdstilladelse i Danmark

Flygtningenævnet har i såkaldte prøvesager i september inddraget 5 somaliske flygtninges asylstatus, og de har dermed mistet deres ret til at være i landet efter 4 års lovligt ophold. I 2012 blev Danmark ellers tvunget til at rette ind efter … Læs artikel

Flygtningenævnet indskrænkes – høringssvar fra Refugees Welcome

Høringssvar fra foreningen Refugees Welcome vedr.: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (ændring af Flygtningenævnets sammensætning mv) Høringsfrist 16.09.2016   Refugees Welcome takker for invitationen til at komme med vores bemærkninger til lovforslaget, og en høringsfrist som denne gang … Læs artikel

Ny guide til familiesammenføring for flygtninge

Refugees Welcome oplever, at mange flygtninge har problemer med at søge familiesammenføring. Skemaerne er lange, svære at forstå og findes kun på dansk og engelsk. Bilag er afgørende og skal vedlægges en professionel oversættelse. Hvis der er fejl eller mangler, … Læs artikel

Hvis vi truer med udrejsefængsel, går flere flygtninge under jorden

Udsigten til indespærring skaber en stor gruppe udokumenterede flygtninge i det danske samfund. Resultatet bliver mere kriminalitet og pres på arbejdsmarkedet. Af Michala Clante Bendixen, bragt i dagbladet Information 15. april 2016 Filminstruktør Michael Graversen beskrev i Informations kronik 8. … Læs artikel

Integrationsydelsen rammer 21.000 efter 1. juli

Alle flygtninge, som er ankommet til deres kommune siden september sidste år, har fået den nye ydelse, som svarer til det halve af kontanthjælp. Fra 1. juli kommer den lave ydelse til at omfatte alle, som har haft mindre end … Læs artikel

They are the lucky ones. Thoughts after a stay in Lesvos.

Aysel Kucuksu is a voluntary counselor with Refugees Welcome. She is a Bulgarian Cypriot with a law degree from London and has been involved with immigration and refugee law since the very start of her degree. She has lived in Denmark for the last 18 … Læs artikel